HOME

O NÁS

NAŠE PRÁCE

CASTING

KONTAKT

 BohemiaSOUND

Profesionální reklamní studio zamìøené na výrobu audiovizuálních dìl. 

Hlavní aktivitou teamu BohemiaSOUND je rozhlasová reklama. 

..nejsme továrna na reklamu..máme vášeò, máme fantazii, máme nadhled, máme vtip... 
...a nebojíme se to použít...
  

Rozhlasová reklama // komentáøe a ozvuèení Vašich televizních spotù, videoprezentací, dokumentù èi animací // streetpromotion spoty // hlášení do obchodních center, dopravních prostøedkù èi telefonních ústøeden // autorská hudba // ozvuèení webových stránek èi poèítaèových her a cokoli jiného, co se dá                          ve zvukovém studiu stvoøit. Vše realizujeme na klíè, od návrhu textu a castingu hlasù, hudby èi ruchù až po kompletní produkci, realizaci a distribuci. Již 10 let jsme exkluzivním dodavatelem zvukového obalu Evropy 2.

 Aktivity BohemiaSOUND:
 
- rozhlasová reklama
- jingly, znìlky, loga
- autorská hudba
- ozvuèení filmù, dokumentù, animací
- ozvuèení Vašich videoprezentací
- výroba 2D a 3D animací
- ozvuèení internetových stránek
 

 

Vypnout zvuk
Designed and Programmed by: www.online4u.cz 2008